DEBAT: Der mangler ikke penge – der mangler sund fornuft

Skrevet af: Kasper Schneider (LA), byrådsmedlem, Næstved

Det skal have konsekvenser, når dårlig sagsbehandling koster på borgernes retsfølelse.

En analyse fra Ankestyrelsen i 2023 viser omgørelsesprocenten er så høj på børnehandicapområdet, fordi kommunerne ofte ikke får oplyst sagerne tilstrækkeligt, før de træffer en afgørelse. Det er muligvis tilfældet i nogle sager. Men det er også en pæn måde at tilbagevise en sag til kommunen, med henblik på at give dem en chance mere før de dummer sig.

Der behandles tusindvis af sager dagligt i de danske kommuner, også i Næstved. Der kan ske fejl, og dem skal man lære af. Men med henvisning til omgørelsesprocenten i Næstved Kommune på børnehandicapområdet og borgerrådgiverens årsberetninger for 2022 og 2023, må jeg erkende, at man ikke lærer af fejl. Tværtimod.

Særligt inden for enkelte områder af Center for Børne og Unge, er der en dokumenterbar dårlig sagsbehandling, hvor borgere ikke oplyses tilstrækkeligt, hvor sagsbehandlere agerer fagpersoner, dommer, og hvor der tilnærmelsesvis chikaneres. Det er grove beskyldninger, det ved jeg, men jeg står 100 procent på mål for dem. De er nemlig dokumenterbare og beviselige.

Der er rigtig mange dygtige medarbejdere, herunder sagsbehandlere, i Næstved Kommune, som hver dag leverer et fantastisk stykke arbejde. De kæmper med tåbelige politikere som mig, pres fra ledelsen og et samfund i konstant udvikling. Kæmperespekt til dem.

Men! Der er også nogle, der går på arbejde med en ophøjet tro på, at de er enevældige konger i Bureaukrati-Danmark, og at deres magt er altoverskyggende. Hvis du læser dette og ikke mener, du er sådan, ja så er det ikke dig, jeg taler om!

Dårlig sagsbehandling skal koste. Katrine Daugaard foreslog sammen med flere fra Liberal Alliance: Forslag til folketingsbeslutning om en bodsordning for kommuner, der ikke overholder deres lovgivningsmæssige forpligtelser tilbage i maj 2023. Dette blev naturligvis forkastet, da man jo ikke ønsker, at systemet er til for borgeren.

Der mangler ikke penge… Der mangler sund fornuft og et opgør med en negativ kultur!

Del dette indlæg:
Scroll to Top